Gebiedspilot KPI-k Achterhoek afgerond

In opdracht van LNV werken WUR, Louis Bolk Instituut en Boerenverstand aan een landelijke KPI-k systematiek om de ontwikkeling in kringlooplandbouw op het boerenbedrijf in beeld te brengen en boeren die voortgang boeken te belonen. KPI staat voor Kritische Prestatie Indicator, de -k voor kringlooplandbouw. Het idee is dat er KPI’s komen die zich richten op diverse duurzaamheidsdoelen, waarbij de boer zelf bepaalt welke maatregelen hij op zijn bedrijf uitvoert om stappen te zetten naar die doelen.

3 april 2024

 

De Achterhoek is een van de pilotgebieden, waar regionale kennis en ervaring vanuit het Markemodel is benut om tot verbetering van de landelijke kernset met KPI’s te komen.

KPI-k en Markemodel vergelijken

In het Achterhoekse Markemodel leren we met 35 boeren uit Winterswijk en ’t Klooster al met het belonen naar prestaties. De indicatoren van zowel KPI-k als het Markemodel zijn berekend en vergeleken op basis van de datasets van deze 35 boeren.

Daarbij is gebruik gemaakt van data uit de KringloopWijzer en de Milieumeetlat, aangevuld met veldinventarisaties door VALA voor KPI Agrarisch natuurbeheer / Biodivers areaal en KPI Groenblauwe dooradering.

Boeren kunnen deze ‘groene KPI’s’ invullen via BBM-pakketten: Beheerpakketten Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij. Agrariërs die niet mee kunnen of willen doen aan de ANLb-regeling, kunnen via deze pakketten aantonen welke bijdrage zij op hun bedrijf leveren aan biodiversiteit.

Belangrijkste conclusies en aanbevelingen Biodiversiteit & Landschap

  • KPI-k en het Markemodel vullen de KPI Gewasdiversiteit volstrekt anders in. Binnen KPI-K wordt enkel gekeken naar de diversificatie van grasland, met het percentage kruidenrijk grasland als indicator. Binnen het Markemodel wordt juist naar de gehele diversiteit op een bedrijf gekeken, met het aantal verschillende gewassen als indicator.
  • De KPI Gewasdiversiteit komt voor melkveebedrijven in de Achterhoek meer tot zijn recht door het belonen van de aanwezigheid van verschillende gewassen geclusterd in groepen. Dus meer dan alleen kruidenrijk grasland waarderen, maar niet elke individuele gewascode.
  • Pas regionale differentiatie toe, voornamelijk voor de KPI Groenblauwe dooradering. Een gebied als de Achterhoek vraagt een andere weging dan een open polderlandschap.
  • Herzie het overzicht en governance van de BBM-pakketten. Deelnemende boeren deden de oproep het eenvoudiger te maken: de veelheid aan pakketten, lange tekst en gedetailleerde voorwaarden maken het lastig zich te verdiepen in de materie en een goede keus te maken voor hun eigen bedrijf.

Meer weten?

De hele notitie van de gebiedspilot kunt u downloaden op onze website.

Daarnaast zijn we voornemens om nog voor de zomer een symposium te organiseren over doelsturing in de melkveehouderij en hoe we dat doen in Gelderland c.q. de Achterhoek. Houd onze nieuwsbrief en website in de gaten!

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en nieuwsberichten. U ontvangt van ons meerdere keren per jaar een nieuwsbrief. Laat hier uw gegevens achter.

Nieuwsbrief aanmelden