Nieuwsoverzicht

13 juni 2024

Agrarisch Natuurlijk – Meer groen loont!

Bezig met Biodiversiteit? Meer groen loont! Als melkveehouder begrijpt u als geen ander dat natuur- en landschapsbeheer belangrijk is voor het behoud van biodiversiteit. Maar stel nu dat uw inzet ook daadwerkelijk uniform meetbaar en beloond zou worden? Dat is precies wat het landelijke project 'Agrarisch Natuurlijk' uitgevoerd door BoerenNatuur en ZuivelNL wil bereiken. Er…

2 juni 2024

Officemanager Linda van der Meij aan de slag

Per 2 mei is Linda van der Meij begonnen als nieuwe officemanager bij VALA. Linda is bekend met het werk dat collectieven doen. Zij heeft gewerkt voor collectief Midden Overijssel en later bij BoerenNatuur op de helpdesk. Linda komt 20 uur per week bij ons werken. Die tijd verdeelt zij over de week in vier…

2 juni 2024

Geslaagde algemene ledenvergadering VALA

Op 28 mei hield VALA haar voorjaarsvergadering voor alle leden. Nel Schellekens van het Keunenhuis was te gast en ontvouwde haar visie op eten uit de Achterhoek.

2 juni 2024

Afronding laatste bedrijfsnatuurplannen

Op dit moment worden de puntjes op de i gezet van de laatste bedrijfsnatuurplannen in ons werkgebied. Dan hebben 87 boeren uit de Achterhoek in totaal 109 verschillende plannen ontvangen, op basis waarvan ze kunnen bepalen welke stappen ze willen zetten op het gebied van natuurinclusief boeren.

2 juni 2024

Groeiend besef onder boeren van voordelen natuurinclusieve landbouw

Het platform Natuurinclusieve Landbouw Gelderland draait nu vier jaar. En het werpt zijn vruchten af. ‘We zijn blij met de verlenging dat we van provincie Gelderland nog twee jaar door mogen met onze projecten’, zegt Welmoed Rijpkema, programmamedewerker bij het Platform.

4 april 2024

Boeren doen het goed binnen het Markemodel

Op vrijdag 22 maart kwamen in de Achterhoek voor de voortgangsdialoog van het Markemodel Boerenraad en Markeraad (Provincie Gelderland, Waterschap Rijn en IJssel, FrieslandCampina en Rabobank) bij elkaar. Bij de Radstake in Varsseveld kwamen ze bijeen om de resultaten te bespreken van de doelen van 2023, maar vooral ook met elkaar te kijken naar hoe…

3 april 2024

Gebiedspilot KPI-k Achterhoek afgerond

In opdracht van LNV werken WUR, Louis Bolk Instituut en Boerenverstand aan een landelijke KPI-k systematiek om de ontwikkeling in kringlooplandbouw op het boerenbedrijf in beeld te brengen en boeren die voortgang boeken te belonen. KPI staat voor Kritische Prestatie Indicator, de -k voor kringlooplandbouw. Het idee is dat er KPI’s komen die zich richten…

3 april 2024

Beheerpakket verbrede bufferstroken

Sinds vorig jaar heeft de overheid bepaald dat op agrarische grond, gelegen naast sloten, beken en rivieren, een verplichte bufferstrook ligt waar geen mest en gewasbeschermingsmiddelen gebruikt mogen worden. Het doel van deze regelgeving is het verbeteren van de waterkwaliteit. In dit artikel leest u meer over het beheerpakket verbrede bufferstroken.

2 april 2024

Weidevogelseizoen in volle gang

Vrijdagochtend 22 maart was Susan Zweers, gebiedscoördinator bij VALA, mee met Frank Naves (weidevogelcoördinator Oude IJsselstreek) en Maarten Aalders (vrijwilliger weidevogel Achterhoek) voor een nestbeschermingsactie langs de Oude IJssel. Susan was onder de indruk van de kennis over en de tijd die je moet steken in het behoud van weidevogels. ‘Dit doe je niet zomaar…

28 maart 2024

Enquête: Waarom doet u mee aan het ANLb?

Namens VALA onderzoekt Thomas Kaemingk komende maanden wat deelnemers drijft om mee te doen met het ANLb in de Achterhoek. Dit onderzoek doet hij in het kader van zijn afstuderen (HBO Bos- en natuurbeheer). Als VALA krijgen wij graag meer inzicht in de redenen waarom u meedoet met het ANLb en waar u tegenaan loopt.…

20 maart 2024

Thomas onderzoekt de motivatie en deelname aan het ANLb in de Achterhoek

Thomas Kaemingk voert een afstudeeropdracht uit bij VALA tot tweede helft juni. Komende weken verstuurt hij via de gebiedscoördinatoren een enquête voor zijn onderzoek. Thomas stelt zich even voor.

7 maart 2024

Delegatie LNV bezoekt VALA

Op 6 maart was een delegatie van het ministerie van LNV te gast bij VALA. Beleidsmakers en -ondersteuners van LNV brachten een werkbezoek aan de Achterhoek. We hebben uitgebreid stil gestaan bij het Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer, het Markemodel en onze activiteiten in het kader van het Experimenteergebied Achterhoek. VALA wilde laten zien hoe de…

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en nieuwsberichten. U ontvangt van ons meerdere keren per jaar een nieuwsbrief. Laat hier uw gegevens achter.

Nieuwsbrief aanmelden