Klachtenprocedure

Onze inzet is er altijd op gericht om geschillen te voorkomen door duidelijk te zijn in onze communicatie en afspraken. Als we dit naar uw mening niet zijn geweest, dan kunt u het best eerst contact opnemen met uw gebiedscoördinator om te kijken welke oplossing mogelijk is.

Mocht u van mening zijn dat u onvoldoende bent gehoord, of onjuist bent behandeld, kunt u een klacht indienen bij VALA. Dit kunt u doen door een brief of e-mail te sturen naar VALA. Het bestuur beoordeelt uw klacht, en zal u daarna informeren over het vervolg.

In ons kwaliteitshandboek hebben we in paragraaf 2.2 beschreven hoe we om gaan met geschillen (klachten, bezwaar of beroep). De volledige procedure kunt u daar teruglezen.