Biodiversiteit op het boerenland

Agrarisch natuur- en landschapsbeheer vraagt om specifieke kennis. Kennis van de beste manier om akkerranden in te zaaien. Inzicht hoe u de kruidenrijkdom van uw graslandpercelen kunt vergroten. Tips over de beste wijze om een poel aan te leggen of handvatten om specifieke boerenlandsoorten te helpen.

Akkers

Uw kruidenrijke akkerrand biedt voedsel aan akkervogels als patrijs en geelgors!

Infoblad kruidenrijke akkerrand

Infoblad kruidenrijke akker

Infoblad samenstelling akkermengsels

Bekijk meer

Graslanden

Kruidenrijk grasland: een meerwaarde voor vee, bedrijf en biodiversiteit.

Infoblad ontwikkeling kruidenrijk grasland

Kruidenrijk grasland in 4 video’s

Beheersing van probleemkruiden

Bekijk meer

Landschap

Houtwallen, bosjes en beken vormen ons Achterhoekse cultuurlandschap.

Infoblad hakhout

Infoblad struweelrand

Infoblad poelen

Bekijk meer

Kenmerkende soorten

De steenuil, patrijs en boomkikker zijn onze Achterhoek-ambassadeurs.

Doelsoortengids

Factsheets patrijs

Brochure en Erfwijzer steenuil

Bekijk meer

ANLb

Agrarisch natuur- en landschapsbeheer vraagt om specifieke kennis. Hierin ondersteunen wij graag met informatiebladen, tips en adviezen.

Beheerpakketten

Meldingsformulier uitgevoerd beheer

Perceelsregistratie RVO

Bekijk meer

Veelgestelde vragen

We hebben alle veelgestelde vragen voor u op een rijtje gezet. Heeft u een andere vraag? Neem dan vooral contact op met uw gebiedscoördinator.

Bekijk de veel gestelde vragen

Nieuwsbriefoverzicht

Op zoek naar een eerder verstuurde nieuwsbrief? Hier kunt u alle VALA-nieuwsbrieven terugvinden.  

Bekijk ons nieuwsbriefoverzicht