Graslanden

Kruidenrijk grasland: een meerwaarde voor vee, bedrijf en biodiversiteit.

Bloemrijk grasland

Infoblad ontwikkeling kruidenrijk grasland

Dit infoblad van VALA bevat advies voor de ontwikkeling van kruidenrijk grasland op zandgronden.

Kruidenrijk grasland in 4 video’s

In deze videoreeks zijn kruidenrijk grasland experts Wim Schippers en Rob Geerts aan het woord.

Beheersing van probleemkruiden

Hier vindt u een aantal documenten over het omgaan met jacobskruiskruid, ridderzuring en akkerdistel. 

Kosten-batenanalyse ANLb graslandpakketten

Een kosten-batenanalyse van de meest voorkomende graslandpakketten.

Infoblad diervriendelijk maaien

Dit infoblad van VALA biedt praktische tips voor het vermijden van maaislachtoffers.

Brochure kruidenrijk grasland (WUR, 2017)

Deze brochure staat vol achtergrondinformatie en tips voor de teelt van kruidenrijk grasland.

Brochure kruidenrijk grasland (collectieven, 2018)

Deze brochure biedt kennis en inspiratie om met kruidenrijk grasland aan de slag te gaan.