Veelgestelde vragen

We hebben alle veelgestelde vragen voor u op een rijtje gezet. Heeft u een andere vraag? Neem dan vooral contact op met uw gebiedscoördinator.

Algemene vragen

Ik wil graag meedoen met ANLb, hoe werkt dat?

Er zijn drie hoofdstappen om te bepalen of u in aanmerking komt voor deelname aan de ANLb-regeling:

  • Uw percelen moet door de provincie zijn aangewezen als leefgebied voor agrarisch natuurbeheer
  • Het door u gewenste beheer moet voldoende bijdragen aan het halen van de natuurdoelen in de Achterhoek
  • En tot slot moet er nog budget beschikbaar zijn

 

Lees onze brochure Meedoen met agrarisch natuur- en landschapsbeheer

Of neem direct contact op met de gebiedscoordinator in uw gemeente. Zij vertellen u graag wat er wel en niet mogelijk is.

Contactgegevens van de gebiedscoördinatoren

Ik wil wat aanpassen aan mijn contract, hoe werkt dat? 

Neem contact op met uw gebiedscoördinator en bespreek wat uw wensen zijn. De gebiedscoördinator zal aangeven wat er wel en niet mogelijk is en indien mogelijk het contract aanpassen.  

Ik wil stoppen met ANLb, kan dat? 

In principe niet. Wij sluiten contracten af t/m 31 december 2028. Als er wijzigingen zijn bijvoorbeeld door verkoop van het perceel, gaan wij graag in overleg met de nieuwe eigenaar of hij/zij het beheer kan voortzetten.

Zijn er problemen met het beheer, overleg dan vooral met uw gebiedscoördinator welke ruimte er is om af te wijken van de beheervoorschriften waardoor het beheer verbetert.  

Kan ik als particulier ook meedoen met ANLb? 

Ja, dat kan. Voorwaarde is wel dat het beheer plaatsvindt op landbouwgrond of een landschapselement grenzend aan landbouwgrond.

Denk er dan ook aan om u te registreren bij RVO en uw perceelsregistratie correct in te vullen. Mocht u hier vragen over hebben dan kunt u contact opnemen met de gebiedscoördinator. 

Beheer

Mag ik eerder maaien? 

Nee, tenzij er bijzondere omstandigheden zijn.

Dit mag alleen met toestemming van de gebiedscoördinator. Overleg daarom altijd met uw gebiedscoördinator waar u tegenaan loopt en wat er mogelijk is. 

Mag ik eerder oogsten? 

Nee, tenzij er bijzondere omstandigheden zijn.

Dit mag alleen met toestemming van de gebiedscoördinator. Overleg daarom altijd met uw gebiedscoördinator waar u tegenaan loopt en wat er mogelijk is. 

Waarom moet ik wachten met onderhoud tot de periode die in de voorwaarden staan? 

De onderhoudsperiode die is opgenomen in het beheerpakket is afgestemd op de levenscyclus van doelsoorten.

Zo is de onderhoudsperiode van poelen afgestemd op het moment dat er zo min mogelijk amfibieën in de poel zitten en houdt onderhoudsperiode van hakhoutbeheer rekening met de broedtijd van vogels.   

Ik heb last van invasieve exoten, wat nu? 

Neem contact op met uw gebiedscoördinator en bespreek welke mogelijkheden er zijn. Het aanpakken van invasieve exoten vraagt vaak een lange periode van consequent en specifiek beheer. 

Mag ik mijn grasland af en toe bemesten? 

In principe is bemesting op botanisch of kruidenrijk grasland niet toegestaan.

In sommige gevallen, wanneer percelen al sterk verschraald en/of verzuurd zijn, kan het goed zijn om een beperkte mestgift toe te passen. Hier is altijd vooraf toestemming van de gebiedscoördinator voor nodig. Neem daarom tijdig contact op. 

Financiën en administratie

Welke gewascodes moet ik gebruiken? 

Op onze Kennispagina vindt u een toelichting:

Gewascodes RVO

Hoe registreer ik mijn percelen bij RVO?

Op onze Kennispagina vindt u een toelichting:

Perceelsregistratie bij RVO

Wanneer krijg ik mijn beheervergoeding betaald? 

De jaarlijkse beheervergoeding wordt normaal gesproken in februari van het daaropvolgende jaar uitbetaald, nadat VALA de uitbetaling van RVO heeft ontvangen.

Specifiek voor beheerjaar 2023, verwachten we dat we in maart 2024 kunnen uitbetalen. Zie ook ons nieuwsbericht over de verlate uitbetaling door RVO.

Periodiek beheer betaalt VALA uit nadat u een gereedmelding bij ons heeft ingediend en wij het uitgevoerde beheer in het veld hebben gecontroleerd. 

Ga naar het meldingsformulier uitgevoerd beheer

Neem contact op

Voor al uw vragen over agrarisch natuur- en landschapsbeheer kunt u onze gebiedscoördinatoren mailen of bellen.

Naar onze gebiedscoördinatoren