Vergoedingen voor diensten op het boerenland

Er zijn verschillende regelingen waarbij een vergoeding mogelijk is voor diensten op het boerenland. De regelingen die nu actueel zijn in de Achterhoek en waarbij het versterken van de biodiversiteit en het cultuurlandschap centraal staan, leest u hieronder.

ANLb

Het agrarisch gebied is een belangrijk leefgebied voor veel soorten planten en dieren. De ANLb-regeling biedt een vergoeding voor maatregelen ten gunste van deze soorten van het boerenland.

Lees meer

GLB en eco-premie

In het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) kunt u de eco-premie aanvragen. Dit is een extra betaling waarvoor u eco-activiteiten uitvoert. Dit kan in samenhang met het ANLb.

Lees meer