Akkers

Uw kruidenrijke akkerrand biedt voedsel aan akkervogels als patrijs en geelgors!

Infoblad kruidenrijke akkerrand

Dit infoblad van VALA geeft praktische tips voor de aanleg en het beheer van kruidenrijke akkerranden.

Infoblad kruidenrijke akker

Dit infoblad van VALA geeft praktische tips voor de aanleg en het beheer van kruidenrijke akkers.

Infoblad samenstelling akkermengsels

Dit infoblad van VALA geeft de samenstelling weer van de één- en meerjarige ANLb-akkermengsels.

Factsheet wintervoedselveldje

Deze factsheet van Vogelbescherming Nederland legt uit wat een wintervoedselveldje is, waarom dit zinvol is voor akkervogels en biedt tips voor de aanleg.

Factsheet overwinterende graanstoppels

Deze factsheet van Vogelbescherming Nederland legt uit wat overwinterende graanstoppels zijn, waarom ze zinvol zijn voor akkervogels en biedt tips voor aanleg en beheer.