GLB 2024

In 2023 veranderde het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Specifiek voor ANLb-deelnemers zijn daarin de Grondgebonden subsidieregelingen relevant. Voor elke hectare subsidiabele grond kunt u een basispremie krijgen als u voldoet aan de voorwaarden, oftewel conditionaliteiten. Ook kunt u deelnemen aan de eco-regeling.

VALA heeft geen formele rol in het adviseren over het GLB en de eco-regeling. Tegelijk hebben uw keuzes voor de eco-regeling invloed op het ANLb en andersom: er kan overlap ontstaan tussen ANLb-maatregelen en eco-activiteiten.

Als u vragen heeft hoe u beide regelingen het best kunt combineren, dan vindt u meer informatie op de website van RVO:

Samenhang tussen conditionaliteiten, ANLb en eco-regeling