Bestuursleden

Dick Looman

Lineke Pennings

Joop Spijkers

Penningmeester

j.spijkers@de-vala.nl

Kasper Tankink

Bestuurslid

k.tankink@de-vala.nl

Lotte Roos

Bestuurslid

l.roos@de-vala.nl

Henry Steverink

Alfred Scholten

Bestuurslid

a.scholten@de-vala.nl

Gebiedscoördinatoren

John ter Heegde

Gebiedscoördinator Noord

j.terheegde@de-vala.nl

Susan Zweers

Gebiedscoördinator Zuid

s.zweers@de-vala.nl

Robert Boevink

Gebiedscoördinator Oost

r.boevink@de-vala.nl

Wilfried Berendsen

Gebiedscoördinator West

w.berendsen@de-vala.nl

Projectleiding en ondersteuning

Paul ter Haar

Anne Stortelder

Rob Geerts

Yvette Ruesen

Projectleider Landbouw en Natuur

y.ruesen@de-vala.nl

Arie Schoemaker

Projectleider GLB-Pilots

a.schoemaker@de-vala.nl

IJsbrand Snoeij

Projectleider Markemodel

ij.snoeij@de-vala.nl

Jan Stronks

Carlijn Laurijssens

Wilfried Klein Gunnewiek

Thomas Kaemingk

Afstudeeropdracht

t.kaemingk@de-vala.nl

Rita Thijs

Financieel medewerker

r.thijs@de-vala.nl

Linda van der Meij

Neem contact op

Voor al uw vragen over agrarisch natuur- en landschapsbeheer kunt u onze gebiedscoördinatoren mailen of bellen.

Naar onze gebiedscoördinatoren