Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb)

Het agrarisch gebied is een belangrijk leefgebied voor veel soorten planten en dieren. VALA ondersteunt boeren en particulieren om hun agrarische grond zo te beheren dat leefgebieden van soorten die van internationaal belang zijn, in stand blijven.

Veel beheermaatregelen die goed zijn voor deze soorten vragen een extra inspanning. De ANLb-regeling biedt een vergoeding voor die extra inspanning.

Hoe werkt het?

Bijna 1.000 boeren en particulieren beheren samen ruim 3.000 hectare agrarisch natuur- en landschapsbeheer in de Achterhoek. Dat varieert van botanische graslanden tot kruidenrijke akkers, maar ook diverse landschapselementen zoals poelen en houtsingels.

Het ANLb richt zich op soorten als de patrijs, de boomkikker en de steenuil, maar ook minder bekende soorten zoals knoflookpad, grauwe klauwier en verschillende vlinders en insecten. Samen met onze leden zetten we ons in voor het verbeteren van de leefomgeving van boerenlandsoorten, bijvoorbeeld door aangepast maaibeheer van graslanden, specifieke momenten van landschapsonderhoud en het inzaaien van akkerranden met kruidenrijke mengsels.

Beheerders (boeren, buitenlui, landgoedeigenaren of stichtingen) ontvangen van VALA een beheercontract t/m 2028, daarmee zijn ze ook automatisch lid. Tijdens deze periode voeren zij het beheer uit, waarvoor VALA jaarlijks een financiële vergoeding uitkeert.

Goed voor de natuur en goed voor de grondeigenaar!

Wilt u mee doen?

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor deelname aan ANLb? Download de brochure voor de algemene informatie of neem direct contact op met de coördinator in uw gebied.

Neem direct contact op

Download de brochure

Relevante documenten

Beheerpakketten

Alle ANLb-pakketten zowel in één document als per pakket te downloaden.

Meldingsformulier uitgevoerd beheer

Via dit formulier kunt u uitgevoerd beheer eenvoudig bij ons melden.

Perceelsregistratie RVO

Uitleg hoe u de ANLb-percelen bij RVO registreert.

Bekijk meer

Neem contact op

Voor al uw vragen over agrarisch natuur- en landschapsbeheer kunt u onze gebiedscoördinatoren mailen of bellen.

Naar onze gebiedscoördinatoren