Gewascodes RVO

De jaarlijkse Gecombineerde Opgave kan voor onduidelijkheden zorgen welke gewascodes u moet hanteren bij uw ANLb-percelen.

We bieden u drie documenten aan die u daarbij kunnen helpen:

Downloads

RVO stroomschema graslanden

VALA advies gewascodes 2024