Perceelsregistratie RVO

Onder al uw ANLb-beheer, inclusief landschap, moet een ‘perceel’ in de perceelsregistratie bij RVO zijn aangemaakt.

Het is belangrijk dat u jaarlijks uw perceelsregistratie in Mijn Dossier van RVO controleert en eventueel aanpast. Dit geldt niet alleen voor boeren die een Gecombineerde Opgave moeten indienen, maar ook voor particulieren.

Bij deze controle zijn drie punten van belang:

  • Heeft u ons gemachtigd voor het raadplegen van uw perceelsregistratie bij RVO?

Meer informatie over het machtigen van VALA

  • Gebruikt u de juiste gewascodes?

Meer informatie over gewascodes

  • Ligt er een bedrijfsperceel of landschapsperceel onder uw ANLb beheer?

We leggen u hieronder uit hoe u bij RVO uw bedrijfspercelen en landschapselementen registreert of wijzigt.

Registreren bedrijfspercelen

Volg het stappenplan van RVO:

Tips:

  • Zet de laag met kadastrale grenzen aan voor een goed overzicht van de grens van uw percelen.
  • Is er nog geen bedrijfsperceel ingetekend onder uw ANLb-perceel? U kunt het door VALA ingetekende ANLb-perceel overnemen in uw eigen perceelsregistratie. Gebruik daarvoor deze handleiding van VALA.

RVO stappenplan percelen registreren en wijzigen

Registreren landschapselementen

Per 2023 moet u landschapselementen apart registreren bij RVO. Dit is nodig om deze mee te laten tellen als niet-productieve grond en daarmee subsidiabel te laten zijn in het GLB. Volg hiervoor het aparte stappenplan van RVO:

  • Tips:
    Bomen worden vanaf 2023 niet meer als apart perceel ingetekend. Zorg ervoor dat er onder uw knotboom/bomenrij een perceel geregistreerd staat: Grasland, Bouwland, Sloot of Landschapselement overig (2638). Wanneer u de bomen mee wilt laten tellen voor punten in de eco-regeling, geeft u bij de Gecombineerde Opgave aan hoeveel bomen er per perceel staan.
  • Is er nog geen bedrijfsperceel ingetekend onder uw landschapselement onder ANLb? U kunt het door VALA ingetekende landschapselement overnemen in uw eigen perceelsregistratie. Gebruik daarvoor deze handleiding van VALA.

RVO stappenplan landschapselementen registreren en wijzigen

Let op!

Als u de Gecombineerde Opgave al heeft ingediend, en u verandert daarna nog de perceelsregistratie, dan moet u de Gecombineerde Opgave nogmaals doorlopen en indienen!

Geef de percelen op in de Gecombineerde Opgave en loop bij het onderdeel Regelingen-grondgebonden de percelen na en zorg dat overal een groen vinkje onder Status staat. Dit om fouten en kortingen van RVO te voorkomen.

Downloads

Handleiding overnemen ANLb-percelen