Beheer in de winter

Ieder jaargetijde kent specifieke aandachtspunten bij het beheer. In de winterperiode gaat het om:

Onderhoud

  • Is uw element aan groot onderhoud toe? Op onze infobladen Hakhout en Struweelrand vindt u nuttige informatie.

Download infoblad Hakhout

Download infoblad Struweelrand

Meld uitgevoerd beheer

  • Heeft u groot onderhoud aan grote poelen, singels, houtwallen, struweelhagen of bosjes uitgevoerd afgelopen winter en heeft u dit nog niet gemeld? Dan ontvangen wij hiervan graag alsnog een melding.

Ga naar het meldingsformulier

Aanleg of herstel landschapselementen

  • Wilt u nieuwe landschapselementen aanleggen of bestaande elementen versterken met nieuwe aanplant? Doe dit dan tussen november en maart, maar niet bij vorst of er vriesweer op komst is.
  • Gebruik inheemse soorten die passen bij het landschap. Varieer waar mogelijk in soorten en gebruik waar mogelijk ook bloeiende en besdragende soorten. Advies nodig? Vraag uw lokale agrarische natuurvereniging of uw gebiedsco√∂rdinator.