Afronding laatste bedrijfsnatuurplannen

Op dit moment worden de puntjes op de i gezet van de laatste bedrijfsnatuurplannen in ons werkgebied. Dan hebben 87 boeren uit de Achterhoek in totaal 109 verschillende plannen ontvangen, op basis waarvan ze kunnen bepalen welke stappen ze willen zetten op het gebied van natuurinclusief boeren.

2 juni 2024

Van idee…

Het idee om boeren een bedrijfsnatuurplan te kunnen bieden, ontstond heel wat jaren geleden. Onbekend maakt onbemind, was de gedachte. We wilden boeren laten zien hoe zij op hun eigen bedrijf (nog meer) kunnen bijdragen aan thema’s rond bodem, water, kringlopen en biodiversiteit en welk financieel plaatje daar dan bij hoort.

Dat idee van de drie Gelderse agrarische collectieven leidde, samen met ideeën van andere partijen, in 2019 tot een Actieplan Natuurinclusieve Landbouw Gelderland, en vervolgens tot een Platform Natuurinclusieve Landbouw Gelderland. Lees het interview met Welmoed Rijpkema, programmamedewerker bij het Platform.

…tot plan…

VALA ontving begin 2021 van het Platform een subsidie om aan de slag te gaan met het opstellen van deze plannen. We voerden gesprekken met boeren die interesse hadden in een bedrijfsnatuurplan, onze gebiedscoördinatoren ging aan de slag met het maken van een biodiversiteitsplan en we schakelden externe expertise in voor het opstellen van plannen waarbij agroforesty, de kringloopwijzer, bodem, water of omschakeling naar biologische bedrijfsvoering centraal stond.

Het resultaat: 109 bedrijfsnatuurplannen, waarvan maar liefst 63 biodiversiteitsplannen.

…tot uitvoering!

Laten we helder zijn, plannen opstellen is niet ons doel. Bedrijfsnatuurplannen zijn alleen een middel, een zinvolle stap om het echte doel te bereiken: een meer natuurinclusieve landbouw in de Achterhoek.

Veel boeren hebben op basis van de ontvangen biodiversiteitsplannen écht stappen gezet: ze zijn gestart met deelname aan de ANLb-regeling of hebben hun bestaande beheercontract uitgebreid. Daarbij zijn met financiering uit de regeling Waardedaling Landschap ook nieuwe landschapselementen aangelegd, van poelen tot houtsingels.

Dát zijn de resultaten waar we het voor doen in een project!

Naar de projectpagina

Naar de resultaten

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en nieuwsberichten. U ontvangt van ons meerdere keren per jaar een nieuwsbrief. Laat hier uw gegevens achter.

Nieuwsbrief aanmelden