Natuurinclusieve bedrijfsplannen

VALA is een van de partijen die het Actieplan Natuurinclusieve landbouw hebben opgesteld. Dit heeft niet alleen geleid tot de oprichting van het Platform Natuurinclusieve Landbouw Gelderland, maar ook tot de toekenning van budget voor het opstellen van natuurinclusieve bedrijfsplannen.

Looptijd

2021 t/m medio 2024

Doel

Ondernemers ondersteunen bij het zetten van stappen op het gebied van natuurinclusief boeren.

Aanpak

Boeren kunnen een start maken met een instaptoets. VALA verzorgt dan een intakegesprek met een compacte scan om samen te bepalen welke bedrijfsplannen passend zijn. Daarbij zijn de volgende keuzes mogelijk:

 • Biodiversiteitsplan
 • Bodem- en waterplan
 • Kringloopplan
 • Agroforestry plan
 • Omschakelplan biologische landbouw
 • Versterken van het lokale netwerk (via Stichting Landschapsbeheer Gelderland)

De gebiedscoördinatoren van VALA stellen de biodiversiteitsplannen op. Voor de overige plannen werken we samen met externe deskundigen. We kunnen de plannen kosteloos aanbieden tot €1.500,- per plan (excl. btw).

Resultaten

Het project is momenteel in afronding. 87 verschillende ondernemers hebben in totaal 109 bedrijfsnatuurplannen laten opstellen:

 • 63 biodiversiteitsplannen
 • 21 agroforestry plannen
 • 17 bodem- en waterplannen
 • 5 kringloopplannen
 • 3 omschakelplannen biologische landbouw

In deze flyer is het resultaat weergegeven.

Het mooiste resultaat is uiteraard dat het niet alleen bij plannen blijft. Een groot deel van de boeren kiest na ontvangst van een biodiversiteitsplan ook voor (uitbreiding van) een beheercontract Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb)!

Meer weten over ANLb?

Projectleider

Yvette Ruesen

Samenwerkingspartners

Agrofestry Netwerk Gelderland, Stichting Landschapsbeheer Gelderland, Groeikracht B.V., DLV Advies en Ekopart.

Kijk ook eens op het Platform Natuurinclusieve Landbouw Gelderland!

Subsidieverleners