Ik wil stoppen met ANLb, kan dat? 

In principe niet. Wij sluiten contracten af t/m 31 december 2028. Als er wijzigingen zijn bijvoorbeeld door verkoop van het perceel, gaan wij graag in overleg met de nieuwe eigenaar of hij/zij het beheer kan voortzetten.

Zijn er problemen met het beheer, overleg dan vooral met uw gebiedscoördinator welke ruimte er is om af te wijken van de beheervoorschriften waardoor het beheer verbetert.