Biodiversiteit met boerenwijsheid

VALA heeft dit kennisproject rondom natuurinclusieve landbouw uitgevoerd in samenwerking met Collectief Rivierenland . Daarbij boden we leden en overige geïnteresseerde boeren verschillende cursussen, excursies en informatiebijeenkomsten aan.

Looptijd

2019 t/m 2022

Doel

Vergroten van de kennis van natuurinclusieve landbouw bij boeren in de Achterhoek en Rivierenland, met een focus op biodiversiteitsdoelen.

Aanpak

Het organiseren van verschillende cursussen, excursies en informatiebijeenkomsten voor boeren, rond vier thema’s:

 • Weidevogelbeheer
 • Graslandbeheer
 • Akkerbeheer
 • Bodemverbetering

Resultaten

Het project was een succes en heeft in de Achterhoek geleid tot bijna 400 deelnemers en de volgende resultaten per thema:

Weidevogelbeheer

 • 2 informatiebijeenkomsten over de meerwaarde van weidevogelbeheer voor het bedrijf
 • 2 bedrijfsadviezen voor het starten met weidevogelbeheer

Graslandbeheer

 • 3 informatiebijeenkomsten over de meerwaarde van kruidenrijk grasland
 • 8 praktijkcursussen ontwikkeling kruidenrijk grasland
 • 40 bedrijfsadviezen voor de ontwikkeling van kruidenrijk grasland
 • 1 evaluatiebijeenkomst voor alle boeren met een bedrijfsadvies

 

Akkerbeheer

 • 8 praktijkcursussen akkerbeheer

Bodemverbetering

 • 4 excursies waarbij het verbeteren van het organisch stofgehalte centraal stond

Projectleider

Yvette Ruesen

Samenwerkingspartner

Collectief Rivierenland

Subsidieverleners