Kosten-batenanalyse ANLb graslandpakketten

VALA heeft een kosten-batenanalyse gemaakt van de meest voorkomende ANLb-pakketten in de Achterhoek. Dit geeft inzicht in:

• De te verwachten opbrengstderving
• De te verwachten kostenbesparing
• De beheervergoeding per pakket
• Het netto resultaat per hectare

De analyses zijn voorzien van een onderbouwing in zowel droge stofopbrengst, als voederwaarden en kostprijzen.

Downloads

Kosten-batenanalyse grasland