Brochure kruidenrijk grasland (WUR, 2017)

Kruidenrijk grasland – Meer waarde voor vee, bedrijf en weidevogel (2017) is een initiatief  vanuit het praktijknetwerk ‘Natuurlijk kruidenrijk gras voor de veehouderij’ en kwam tot stand met medewerking van o.a. Plant Research International.

Deze brochure staat vol met achtergrondinformatie en tips voor de teelt van kruidenrijk grasland. Daarnaast vertellen deelnemers uit netwerk over hun ervaringen.

Downloads

Brochure kruidenrijk grasland (WUR)