Beheerstrategie

De beheerstrategie van VALA is de basis voor het af te sluiten beheer voor de ANLb-regeling en geldt voor de periode 2023 -2028.

In dit document leest u hoe VALA de doelen uit het provinciale Natuurbeheerplan heeft vertaald naar de Achterhoek:

  • Op welke doelsoorten richten we ons bij het afsluiten van ANLb-contracten
  • Welke (combinaties van) beheerpakketten zijn mogelijk
  • In welke gebieden willen we deze beheerpakketten inzetten

Downloads

Beheerstrategie