Beheerevaluatie patrijs 2022

Dankzij vrijwilligers zijn er sinds 2018 patrijzentellingen in de Achterhoek. Jaarlijk stelt Stichting Landschapsbeheer Gelderland in opdracht van VALA een rapportage op. Daarin worden de resultaten van de tellingen en het beheer voor de patrijs geëvalueerd.

Hier vindt u het evaluatierapport over beheerjaar 2022.

Downloads

Beheerevaluatie patrijs (beheerjaar 2022)