Algemene voorwaarden

Bij uw beheercontract horen algemene voorwaarden, bijvoorbeeld over wijzigingen in uw beheercontract, de vergoeding of aansprakelijkheid.

Deze algemene voorwaarden maken deel uit van het ANLb beheercontract 2023- 2028 en worden zowel door de deelnemer als VALA getekend.

Downloads

Algemene voorwaarden