Uw perceelregistratie op orde?

Het is belangrijk dat u uiterlijk 15 juni uw perceelsregistratie in ‘Mijn Dossier’ van RVO.nl controleert en eventueel aanpast.

12 juni 2023

Het is belangrijk dat u uiterlijk 15 juni uw perceelsregistratie in ‘Mijn Dossier’ van RVO.nl controleert en eventueel aanpast.

Daarbij zijn drie zaken van belang:

1. Ligt er een bedrijfsperceel of landschapsperceel onder uw ANLb-beheer?

2. Heeft u de juiste gewascode ingevoerd voor uw bedrijfsperceel?

3. Heeft u een machtiging afgegeven voor het raadplegen van percelen?

Registreren percelen

Als agrariër gaat u voor het indienen van de Gecombineerde Opgave uw percelen controleren. Ook bij deelnemers die geen Gecombineerde Opgave in hoeven te dienen bij RVO.nl, zoals particulieren, moet de perceelregistratie kloppen. Onder al uw beheer, inclusief landschap, moet een ‘perceel’ in uw perceelregistratie liggen.

Bent u van plan iets te wijzigen in uw perceelsregistratie, gebruik dan de uitleg op de website van RVO: Stappenplan percelen registreren en wijzigen (rvo.nl).

Onze tip: Voor een goed overzicht van de grens van uw percelen, zet de laag met kadastrale grenzen aan.

Registreren landschap

Landschapselementen worden vanaf dit jaar apart geregistreerd. U moet de landschapselementen die u wilt overnemen apart selecteren.

Hoe dit werkt vindt u via de link: Stappenplan landschapselementen registreren (rvo.nl)

Of kijk hier de webinar Landschapselementen van RVO terug.

Hierin adviseert RVO om landschapselementen die u nu in Mijn Percelen heeft staan, te voorzien van de einddatum 31-12-2022. Hierdoor moet u voor 2023 deze landschapselementen opnieuw opnemen in uw perceelsregistratie, waarbij u deze kunt overnemen uit de kaartlaag landschapselementen.

Het registreren van de landschapselementen is nodig om deze mee te laten tellen als niet-productieve grond. Landschapselementen zijn per 1 januari 2023 subsidiabel in het GLB. Zie hiervoor de link van RVO.

Toelichting knotbomen en bomenrijen: Bomen worden vanaf 2023 niet meer als apart perceel ingetekend. Zorgt u ervoor dat er onder uw boom/bomenrij een perceel geregistreerd staat: grasland, bouwland, sloot of overige landschapselement (2638, landschapselement overig). Wanneer u de bomen mee wilt laten tellen voor punten in de eco-regeling, geeft u bij de GDI op hoeveel bomen er per perceel staan. Anders volstaat de onderliggende perceelsregistratie.

Overnemen ANLb-perceel

Hieronder krijgt u stap voor stap uitleg hoe u eventueel de door het collectief ingetekende ANLb-percelen kan overnemen in uw eigen perceelregistratie, mocht er nog geen bedrijfsperceel zijn ingetekend onder uw ANLb-beheer.

Stappenplan
✓ Ga naar uw ‘Mijn Dossier’ op mijn.rvo.nl, log in en ga naar ‘Mijn percelen registreren’.
✓ Ga naar ‘Wijzigen’.
✓ Bij een geheel nieuw perceel kunt u kiezen voor ‘Toevoegen’.

✓ Vervolgens kiest u ‘Overnemen perceel’ en selecteert u de kaartlaag waarin het over te nemen perceel ligt, dit is de kaartlaag ‘ANLb aangevraagd’.

✓ Vervolgens klikt u op het perceel dat u wilt overnemen.
✓ Evt. kunt u de perceelsgrenzen nog aanpassen
✓ Daarna klikt u op ‘Volgende’, vult u startdatum 1-1-2023 en aanvullende gegevens (gewascode en gebruikstitel) in en klikt u op ‘Opslaan’.
✓ Klik op ‘Wijzigingen versturen’.
Indien nodig herhaalt u bovenstaande stappen voor andere percelen.

Gewascodes

  • De gewascodelijst RVO vindt u via deze link.
  • Gewascodes Eco-regeling voor 2023 van RVO. De download vindt u hieronder.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) heeft een Excel-tabel opgesteld waarin u kunt zien welke gewascodes mogelijk zijn binnen het door u afgesloten beheerpakket. Deze tabel hebben wij vertaald in een advies voor registratie van de ANLb percelen, zie bijlage. De volledige tabel staat hier: Vergoeding voor deelnemers ANLb (rvo.nl).

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en nieuwsberichten. U ontvangt van ons meerdere keren per jaar een nieuwsbrief. Laat hier uw gegevens achter.

Nieuwsbrief aanmelden