Mestplaatsingsruimte bij groene braak en niet-productieve gronden in de ecoregeling

Recent ontvingen wij van RVO de volgende toelichting over de mestplaatsingsruimte bij groene braak en niet-productieve gronden in de ecoregeling.

4 april 2023

“De oppervlakte van percelen die in de ecoregeling ingezet worden voor Eco-activiteit/GLMC 8 groene braak en kruidenrijke bufferstroken telt NIET mee voor de berekening van de mestplaatsingsruimte.
Het doel van het mestbeleid is de uitspoeling van meststoffen naar water voorkomen. Op percelen waarop geen teelt van een gewas plaatsvindt (en dus geen oogst), wordt daarom niet als landbouwgrond gezien voor de meststoffenwet. Daarbij mag een perceel bij opname in de ecoregeling niet bemest worden (dit is een voorwaarde binnen de ecoregeling). Wanneer een dergelijk perceel toch als landbouwgrond voor de meststoffenwet zou worden aangemerkt, komt er gebruiksruimte vrij die op een ander perceel of andere percelen kan worden benut. Omdat dit perceel in theorie dan overbemest zou kunnen worden, zou de kans op uitspoeling toenemen.”
(Bron: RVO)

Heeft u een perceel met ANLb-beheer, dan kunt u dit perceel WEL meetellen in de mestplaatsingsruimte.

Let op: heeft u een perceel met ANLb-beheer, maar geeft u ditzelfde perceel ook op voor de Eco-activiteit groene braak of kruidenrijke bufferstrook, dan telt deze oppervlakte NIET MEE voor het berekenen van de mestplaatsingsruimte.

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en nieuwsberichten. U ontvangt van ons meerdere keren per jaar een nieuwsbrief. Laat hier uw gegevens achter.

Nieuwsbrief aanmelden