Beheerpakket verbrede bufferstroken

Sinds vorig jaar heeft de overheid bepaald dat op agrarische grond, gelegen naast sloten, beken en rivieren, een verplichte bufferstrook ligt waar geen mest en gewasbeschermingsmiddelen gebruikt mogen worden. Het doel van deze regelgeving is het verbeteren van de waterkwaliteit. In dit artikel leest u meer over het beheerpakket verbrede bufferstroken.

3 april 2024

 

Binnen het ANLb bestaat de mogelijkheid om van smalle, verplichte, bufferstroken vrijwillig een bredere bufferstrook te maken. Ook langs watergangen zonder verplichte bufferstrook is dit pakket af te sluiten.

Een verbrede bufferstrook bestaat uit een botanische hooilandrand, insectenrijke graslandrand, akkerrand of
braak langs sloten en greppels. De verbrede bufferstroken worden niet bemest en er worden geen chemische gewasbeschermingsmiddelen of biociden gebruikt. Vanwege de geringere bodemverstoring en de grotere bufferwerking boeken brede, meerjarige randen meer resultaat voor de waterkwaliteit dan smalle, eenjarige randen.

Bij een verplichte bufferstrook van 1 meter is een verbrede bufferstrook vanaf 3 meter af te sluiten, bij een verplichte bufferstrook van 3 meter is het afsluiten van een verbrede bufferstrook vanaf 6 meter mogelijk.

De voorwaarden

Instapeisen

  • Minimaal 90% van de oppervlakte bestaat van 1 juni tot 15 augustus uit gras, ingezaaide kruiden, eiwitgewassen (luzerne, rode klaver), braak – spontane opkomst of een combinatie van deze [9].
  • De rand is minimaal 3 meter
  • Geen gebruik van chemische onkruidbestrijding [7].

Specifieke pakketvoorwaarden

  • Bemesting en/of het opbrengen van bagger en slootmaaisel is niet toegestaan.
  • Indien er gemaaid wordt, wordt het maaisel afgevoerd, klepelen/bloten is niet toegestaan.
  • De verbrede bufferstrook ligt volledig op agrarische grond (geen eigendom waterschap).

Vergoeding

De vergoeding is berekend op de verbrede bufferstrook, niet op de verplichte bufferstrook. Op de verplichte bufferstrook mag geen ANLb-vergoeding worden uitgekeerd. Omdat de verplichte bufferstrook wel wordt meegenomen in het beheer, tekenen wij deze wel in en is de beheervergoeding hierop aangepast.

  • 3 meter randen: € 1.075,- per hectare/jaar
  • 6 meter randen: € 1.275,- per hectare/jaar

De grond van de verbrede bufferstrook naast de verplichte bufferstrook mag meegenomen worden in het berekenen van de mestplaatsingsruimte.

Interesse? Neem contact op met uw gebiedscoördinator voor de mogelijkheden.

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en nieuwsberichten. U ontvangt van ons meerdere keren per jaar een nieuwsbrief. Laat hier uw gegevens achter.

Nieuwsbrief aanmelden