Bedrijfsplannen natuurinclusieve landbouw

Leden én niet-leden van VALA kunnen dankzij financiering vanuit het Platform Natuurinclusieve landbouw Gelderland kosteloos een bedrijfsplan laten maken voor toekomstige ontwikkeling van het bedrijf met ruimte voor natuurinclusieve landbouw.

3 februari 2023

U kunt kiezen uit één of meer van de volgende onderwerpen:

  • Biodiversiteitsplan
  • Bodem- en/of waterplan
  • Kringloopplan
  • Versterken lokaal netwerk
  • Agroforestryplan

De biodiversiteitsplannen stelt VALA zelf op, voor de overige plannen werken we samen met diverse partners.

Wat houdt het in?

In een biodiversiteitsplan krijgt u een optimaal plaatje welke mogelijkheden er op uw bedrijf liggen voor het versterken van de biodiversiteit. Welke opties zijn er voor de regeling Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer, hoe past dit binnen de Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij en welke koppelingen zijn er te maken met de eco-regeling?

Het bodem- en waterplan bestaat uit vier modules, waar u er twee uit kunt kiezen die voor uw bedrijf worden uitgewerkt: verbeteren bodemvruchtbaarheid, verminderen chemische gewasbescherming, slimmer met water omgaan en gewasdiversificatie.

Het kringloopplan is een vertaling van de uitkomsten uit uw kringloopwijzer in praktische maatregelen op het gebied van ruwvoerteelt, inpassing kruidenrijk grasland, etc. De meerwaarde is dat het een onafhankelijk advies is, waarbij de blik echt op uw bedrijf ligt, zonder verkoopperspectief.

Bij het project Versterken van het lokale netwerk krijgt u de mogelijkheid om het lokale netwerk van buren, vrijwilligers, klanten en burgers actief te betrekken. Geïnteresseerde vrijwilligers worden opgeleid tot deskundigen die kunnen ondersteunen met kleinschalig landschapswerk op uw bedrijf.

In een agroforestryplan krijgt u een uitgewerkt plan met kansen en knelpunten, verdienmodellen en een concreet beplantingsvoorstel voor uw bedrijf.

Aanmelden

Aanmelden voor een bedrijfsplan kan door e-mail te sturen naar info@de-vala.nl of direct contact op te nemen met uw gebiedscoördinator. De gebiedscoördinator plant vervolgens een startgesprek met u in om samen kansen te verkennen en een keuze te maken uit mogelijke vervolgstappen.

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en nieuwsberichten. U ontvangt van ons meerdere keren per jaar een nieuwsbrief. Laat hier uw gegevens achter.

Nieuwsbrief aanmelden