ANLb: bodembeheer, melden uitgevoerd beheer en inzaaien akkerranden

In dit artikel treft u enkele tips over bodembeheer, het melden van uitgevoerd beheer en voorbereidingen bij het inzaaien van akkerranden.

3 februari 2023

Bodembeheer

Deelnemers met het ANLb-pakket Bodemverbetering (A39): Brengt u ruige mest op uw perceel, dan kan dit tussen 1 februari en 1 september op grasland, of tussen 1 februari en 1 juli op bouwland. Aan het opbrengen van gewasresten op bouwland is niet gebonden aan een periode.

Graag wijzen wij u op de meldingsplicht die bij deze beheerpakketten hoort: U meldt het opbrengen binnen zeven dagen aan VALA. Wij verwerken deze melding in ons systeem voor de uitbetaling.

Melden uitgevoerd beheer

Tot 14 maart kunt u uw snoeiwerkzaamheden nog uitvoeren. Denkt u er aan het uitgevoerde landschapsbeheer ook te melden bij uw coördinator? Meldt u voor 20 maart, dan betalen wij het uitgevoerde en gemelde winterbeheer dit voorjaar uit.

Voorbereidingen inzaaien akkerranden

Akkerranden mogen tot 1 maart niet bewerkt worden. Daarna kunt u een deel (als de akkerrand op dezelfde locatie blijft liggen), frezen. Voor doelsoorten als de patrijs is het van belang dat vroeg in het voorjaar het deel dat opnieuw ingezaaid gaat worden, gefreesd wordt. Als u hier te lang mee wacht, is de kans groot dat er nieuwe nesten in dit deel van de akkerrand aanwezig zijn en frezen niet meer mogelijk is.

De bestelling voor het akkerrandenzaaigoed bereiden we momenteel voor. Het doel is het zaaigoed begin april beschikbaar te hebben voor onze deelnemers.

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en nieuwsberichten. U ontvangt van ons meerdere keren per jaar een nieuwsbrief. Laat hier uw gegevens achter.

Nieuwsbrief aanmelden