VK-Oost, VALA, Stichting Biomassa en De Innovatie Coöperatie tekenen intentieverklaring: Achterhoekse boerennetwerken slaan handen ineen

VK-Oost, VALA, Stichting Biomassa en De Innovatie Coöperatie bundelen hun krachten om samen te werken aan een toekomstbestendige landbouw in de Achterhoek met een gezond verdienmodel. Op donderdag 14 december 2023 ondertekenden ze hiervoor een intentieverklaring.

14 december 2023

In de regionale samenwerking tussen de vier boerennetwerken staan de wensen, ideeën en de aanpak van boeren centraal. Perspectief bieden door innovaties en initiatieven breed toepasbaar te maken in de praktijk is het gezamenlijke doel.

Meer regionale veranderkracht

De Achterhoek ontwikkelt zich steeds meer als koploper op het gebied van kringlooplandbouw. Tegelijkertijd vragen Europese en nationale doelen voor natuur, water en klimaat om veranderingen in het landelijk gebied. Dit vraagt om sterke veranderkracht in de regio. Door nog meer samen te werken, willen de vier netwerken meer impact genereren én een grote en diverse groep boeren bedienen door (nieuwe) oplossingen te ondersteunen. Daarbij wordt onder andere een gezamenlijke regionale agenda ontwikkeld voor de transitie naar toekomstbestendige landbouw. De netwerken behouden hun eigen identiteit en doelen.

Aansluiten andere partijen

Volgens Aleid Diepeveen, programmaregisseur Circulaire Economie en Energietransitie bij 8RHK ambassadeurs, richten de partijen zich juist niet alleen op de koplopers, maar op de gehele Achterhoekse landbouwsector.
‘Ook andere partijen zoals overheden en het bedrijfsleven zijn uitgenodigd om zich aan te melden en aan te sluiten’, vult ze aan. ‘Op het boerenerf komt veel samen, maar de opgaven die er liggen raken niet alleen de landbouw. Denk bijvoorbeeld aan natuur- en energieopgaven en de ruimtevraag die er ligt.’
8RHK ambassadeurs juicht de krachtenbundeling van harte toe. Diepeveen: ‘Wij hebben de partijen uitgenodigd voor een gesprek, omdat ze onderling verschillend zijn en we zien dat ze elkaar versterken. Die samenwerking was er al, maar was veelal ad hoc. We gaan werken aan een herkenbaar aanspreekpunt in en voor de regio. We hebben een grote groep melkveehouders en andere agrarische ondernemers en grondeigenaren aan ons verbonden. Samen met de boeren en andere partijen zetten we de schouders eronder en werken we aan perspectieven voor de Achterhoekse landbouw.’

Over VK-Oost

De vereniging Vruchtbare Kringloop Oost (VK-Oost) is een lerend netwerk van en voor de landbouw in Oost-Nederland. In groepsverband en in projecten wordt nieuwe kennis ontwikkeld en leren boeren van elkaar. VK-Oost zet zich samen met leden, partners, experts en overheden in voor een beter perspectief en bestaansrecht voor de grondgebonden landbouw op alle grondsoorten in Oost-Nederland. www.vruchtbarekringloopoost.nl

Over VALA

VALA ondersteunt boeren bij het agrarisch natuur- en landschapsbeheer in de Achterhoek. VALA is een coöperatieve vereniging van 1000 leden in de Achterhoek. VALA wil flora en fauna in het karakteristieke landschap van de Achterhoek voor de toekomst behouden. Samen met 39 collectieven in heel Nederland is VALA aangesloten bij BoerenNatuur.

Over Stichting Biomassa

Stichting Biomassa is een samenwerking van zeven Achterhoekse bedrijven, LTO Noord en de Aeres Hogeschool. Het gezamenlijke doel is het stimuleren van innovaties op het gebied van biomassa verwerking. De stichting richt zich op nieuwe technieken en concepten om biomassa om te zetten naar bruikbare producten. www.stichtingbiomassa.nl

Over De Innovatie Coöperatie

De Innovatie Coöperatie is het netwerk van vernieuwers in en rondom de landbouw in de Achterhoek & Liemers en de Regio Stedendriehoek. De Innovatie Coöperatie inspireert en helpt agrarische ondernemers in de eerste prille fase om hun nieuwe ideeën in de praktijk te brengen door het vinden van de juiste partners, de benodigde kennis en financiële middelen. www.deinnovatiecooperatie.nl

Bijgaande foto (v.l.n.r.): Peter Schrijver (De Innovatie Coöperatie), Bart Porskamp (8RHK Board/ wethouder Oost Gelre), Arjan Prinsen (Stichting Biomassa), Dick Looman (VALA), John Koeleman (VK-Oost), Wilko Pelgrom (thematafel Circulaire Economie & Energietransitie, 8RHK ambassadeurs/wethouder Bronckhorst), Aleid Diepeveen (thematafel Circulaire Economie & Energietransitie, 8RHK ambassadeurs).

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en nieuwsberichten. U ontvangt van ons meerdere keren per jaar een nieuwsbrief. Laat hier uw gegevens achter.

Nieuwsbrief aanmelden