Aan de slag met een bedrijfsplan voor natuurinclusieve landbouw

Heeft u plannen om met natuurinclusieve landbouw op uw bedrijf aan de gang te gaan? U kunt nu dankzij financiering vanuit het Platform Natuurinclusieve Landbouw Gelderland kosteloos een bedrijfsplan laten maken voor toekomstige ontwikkeling van uw bedrijf met aandacht voor natuurinclusieve landbouw. Dat geldt voor leden én niet-leden van Vereniging Agrarisch Landschap Achterhoek (VALA).

7 juni 2023

Projectleider Yvette Ruesen: “Natuurinclusieve landbouw, die term kom je te pas en te onpas tegen. Maar wat houdt het in de praktijk in en hoe kan je er mee aan de slag op je eigen bedrijf? Vanuit dit project maken we een vertaling van mogelijkheden van natuurinclusieve landbouw voor uw eigen situatie.”

Boeren kunnen kiezen uit één of meer van de volgende onderwerpen: biodiversiteit, bodem- en/of water, kringloop, versterken van het lokale netwerk, agroforestry of omschakeling naar biologische landbouw. Afhankelijk van het onderwerp gaat VALA of een van de samenwerkingspartners, zoals Groeikracht en DLV Advies, aan de slag met een bedrijfsnatuurplan.

Zit er een plan voor u bij?

  • In een biodiversiteitsplan krijgt u een optimaal plaatje welke mogelijkheden er op uw bedrijf liggen voor het versterken van de biodiversiteit. Welke opties zijn er voor de regeling Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer, hoe past dit binnen de Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij en welke koppelingen zijn er te maken met de eco-regeling?

Zo heeft VALA voor Bob Lageschaar uit Vragender een biodiversiteitsplan opgesteld. Bob geeft aan: “Boeren dichtbij een Natura 2000 en waterwinbeschermingsgebied heeft zijn uitdagingen. Het biodiversiteitsplan van VALA heeft ons inzicht gegeven over de mogelijkheden van een bedrijfsvoering die daarbij aansluit.”

  • Bij het bodem- en waterplan kiest u twee van de vier modules uit, die voor uw bedrijf worden uitgewerkt: verbeteren bodemvruchtbaarheid, verminderen chemische gewasbescherming, slimmer met water omgaan of gewasdiversificatie.

Groeikracht B.V. heeft voor Jurgen van Niersen uit Azewijn een plan gemaakt. Jurgen: “Nadat we gestopt waren als melkveehouder kwam de vraag, wat te doen met onze grond? We wilden graag een onafhankelijk advies hierover. In een eerste gesprek is vooral de grondsoort, zware rivierklei, besproken en op welke manier we wilden gaan werken op het bedrijf. Met de bodemanalyse als basis is er een advies gemaakt voor een roulerend bouwplan met gewassen die we zouden kunnen telen op de zware grond.”

  • Het kringloopplan is een vertaling van de uitkomsten uit uw kringloopwijzer in praktische maatregelen op het gebied van ruwvoerteelt, inpassing kruidenrijk grasland, etc. De meerwaarde is dat het een onafhankelijk advies is, waarbij de blik echt op uw bedrijf ligt, zonder verkoopperspectief.
  • Bij het versterken van het lokale netwerk krijgt u de mogelijkheid om het lokale netwerk van buren, vrijwilligers, klanten en burgers actief te betrekken. Geïnteresseerde vrijwilligers worden opgeleid tot deskundigen die kunnen helpen met kleinschalig landschapswerk op uw bedrijf.
  • In een agroforestryplan ontvangt u een uitgewerkt plan met kansen en knelpunten, verdienmodellen en een concreet beplantingsvoorstel voor uw bedrijf.
  • Het omschakelplan voor biologische landbouw verkent het bedrijfstechnisch- en economische perspectief bij de omvorming naar een biologische bedrijfsvoering.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden voor een bedrijfsplan door een e-mail te sturen naar info@de-vala.nl of direct contact op te nemen met een van de gebiedscoördinatoren van VALA. De coördinator plant vervolgens een startgesprek met u in om samen kansen te verkennen en een keuze te maken uit mogelijke vervolgstappen.

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en nieuwsberichten. U ontvangt van ons meerdere keren per jaar een nieuwsbrief. Laat hier uw gegevens achter.

Nieuwsbrief aanmelden