Kan ik als particulier ook meedoen met ANLb? 

Ja, dat kan. Voorwaarde is wel dat het beheer plaatsvindt op landbouwgrond of een landschapselement grenzend aan landbouwgrond.

Denk er dan ook aan om u te registreren bij RVO en uw perceelsregistratie correct in te vullen. Mocht u hier vragen over hebben dan kunt u contact opnemen met de gebiedscoördinator.