Ik wil graag meedoen met ANLb, hoe werkt dat?

Er zijn drie hoofdstappen om te bepalen of u in aanmerking komt voor deelname aan de ANLb-regeling:

  • Uw percelen moet door de provincie zijn aangewezen als leefgebied voor agrarisch natuurbeheer
  • Het door u gewenste beheer moet voldoende bijdragen aan het halen van de natuurdoelen in de Achterhoek
  • En tot slot moet er nog budget beschikbaar zijn

 

Lees onze brochure Meedoen met agrarisch natuur- en landschapsbeheer

Of neem direct contact op met de gebiedscoordinator in uw gemeente. Zij vertellen u graag wat er wel en niet mogelijk is.

Contactgegevens van de gebiedscoördinatoren