Categorie: Lopend

16 juli 2024

Groen-Blauwe dooradering Berkelland en Oost-Gelre

De provincie Gelderland en de gemeenten Berkelland en Oost Gelre willen de biodiversiteit in het agrarische gebied van deze gemeenten graag versterken. Door het aanleggen van nieuwe landschapselementen wordt niet alleen het landschap versterkt, ook het netwerk van beken en oevers en landschapselementen (de groene en blauwe dooradering van het landschap) wordt hierdoor verbeterd. Veel…

28 januari 2024

GLB-pilot Markemodel (fase 2)

In de ontwikkeling van het Markemodel zijn we in fase 2 aanbeland: de implementatiepilot. In twee gebieden in de Achterhoek testen we het Markemodel in de praktijk: Winterswijk en 't Klooster bij Zelhem.

28 januari 2024

GLB-pilot Moderne kringlooplandbouw

In dit project werken we samen met Aequator aan het ontwikkelen en toepassen van een methode waarbij door samenwerking tussen melkveehouders en akkerbouwers een duurzaam gebiedsgericht bodembeheer ontstaat. Deze pilot richt zich op grondwaterbeschermingsgebieden op de zandgrond. De basis is een gebiedsgericht, en daarmee bedrijfsoverstijgend, integraal teelt- en bemestingsplan.