Brochure kruidenrijk grasland (collectieven, 2018)

Kruidenrijk grasland – Goed voor boer, koe en biodiversiteit (2018) is een initiatief van de Gelderse agrarische collectieven en is in samenwerking met de WUR (Rob Geerts) opgesteld.

De brochure geeft antwoord op vragen als:

  • Waarom zou ik nu als (melk)veehouder kruidenrijk grasland op mijn bedrijf willen hebben?
  • Wat zijn de voor- en nadelen van kruidenrijk grasland?
  • Hoe past kruidenrijk grasland binnen mijn bedrijfsvoering?
  • En als ik al besluit een deel van bedrijf met kruidenrijk grasland in te richten, hoe doe ik dat dan?

Downloads

Brochure kruidenrijk grasland (collectieven)