Met Het Markemodel de boer op

De afgelopen weken presenteerde het regieteam Het Markemodel zich bij diverse overheden. Op 12 december waren we op het ministerie van LNV te gast. Begin december was gedeputeerde Harold Zoet op werkbezoek bij Het Markemodel.

18 december 2023

Voor de presentatie voor het ministerie van LNV waren we uitgenodigd in Den Haag. Er waren circa 25 deelnemers aanwezig met vertegenwoordigers van verschillende directies. Nadat we welkom waren geheten, gaf het regieteam van Het Markemodel een toelichting op het waarom, hoe en wat van Het Markemodel en hoe de deelnemende melkveehouders en de Markeraadspartijen (Provincie Gelderland, Waterschap Rijn en IJssel, FrieslandCampina en Rabobank) meerwaarde ervaren van het model. Vervolgens gingen we in op de schaalbaarheid van GLB-pilot Het Markemodel naar een grotere regio en de governance en betrouwbaarheid van Het Markemodel. Geconcludeerd kan worden dat er veel interesse was in de werking en onze ervaringen met Het Markemodel. Er ontstond een levendig gesprek met veel goede vragen, waarbij er ook interactie was tussen de verschillende directies onderling.

Aan de keukentafel

Ook de Provincie Gelderland was met twee vertegenwoordigers aanwezig op het ministerie. Begin december bezocht gedeputeerde Harold Zoet de Achterhoek om kennis te maken met Het Markemodel in de praktijk. De provincie Gelderland participeert als hoofdsponsor in Het Markemodel. De gedeputeerde nam met veel interesse kennis van Het Markemodel. In het werkbezoek maakten we een ronde langs verschillende praktijkvoorbeelden. We hebben diverse maatregelen laten zien die melkveehouders hebben genomen, passend bij hun bedrijf en ondernemerschap. Melkveehouders uit de pilotgebieden ’t Klooster en Winterswijk hebben op basis van een integraal Regionaal Omgevingsplan Bedrijfsontwikkelplannen gemaakt. Enthousiast werd kennisgenomen van een divers pakket, waarna we eindigden op het bedrijf en de keukentafel van melkveehouder Jelger Zielhorst.

2024: Verbreding en verdieping

In het eerste kwartaal van 2024 zetten we vooral in op verdere verbreding en verdieping van Het Markemodel. Als de voortgang van de KPI’s  uit onder meer de KringloopWijzer bekend zijn, gaan we opnieuw de interactieve dialogen aan tussen Markeraad en Boerenraad (en alle deelnemende melkveehouders). De boeren en Markeraadspartijen hadden veel waardering voor deze dialogen bij de start van deze GLB-pilot. Sturen op doelen is naast maatregelen, KPI’s en belonen ook vooral een sociaal en gemeenschappelijk leerproces, waarbij waarderen en samenwerking onmisbaar is.

 

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en nieuwsberichten. U ontvangt van ons meerdere keren per jaar een nieuwsbrief. Laat hier uw gegevens achter.

Nieuwsbrief aanmelden