Gelderland gaat voor uitbreiding van doelsturing in de landbouw

Landbouwgedeputeerde Harold Zoet ontving tijdens het symposium ‘Gelderland aan tafel voor doelsturing’ het adviesrapport over de Monitor Duurzame Landbouw Gelderland (MDLG). Dit rapport kan een belangrijke bijdrage leveren aan een verdere uitbreiding van doelsturing in de landbouw in Gelderland, liet de gedeputeerde doorschemeren. Naast het rapport deden de deelnemende partijen ook een dringende oproep aan de provincie en waterschappen om daadwerkelijk met doelsturing in een pilot aan de slag te gaan met een beloning van € 6000,- per jaar voor 150 bedrijven gedurende drie jaar. VALA was een van de organisatoren van het Symposium ‘Gelderland aan tafel’ vanwege betrokkenheid bij de GLB-pilot Markemodel en de KPI-k gebiedspilot Achterhoek en de Monitor Duurzame Landbouw Gelderland.

11 juli 2024

Oproep tot implementatie

Uit handen van Frans Davelaar (Platform Natuurinclusieve Landbouw Gelderland), Dick Loman (Vereniging Agrarisch Landschap Achterhoek) en Hermen Vreugdenhil (Collectief Rivierenland) ontving Harold Zoet het adviesrapport. Frans Davelaar benadrukte de noodzaak van meer perspectief binnen de landbouwsector en zette in op drie speerpunten:

  1. Doelsturing: Gericht op meetbare resultaten.
  2. Maatwerk: Ondernemers hebben mede regie over doelen en resultaten.
  3. Samenwerking: Publieke en private partijen werken samen en agrarisch ondernemers.

De partners van het platform roepen op tot de implementatie van de monitor bij minimaal 150 boeren, met een mogelijke beloning van € 6.000, voor drie jaar.  Deze monitor zal bijdragen aan een duurzame, natuurinclusieve kringlooplandbouw, met aandacht voor klimaat, circulariteit, biodiversiteit, water en bodem. Harold Zoet nam de oproep in ontvangst en merkte op dat de provincie Gelderland de komende tijd zeker duurzame landbouw in Gelderland wil door ontwikkelen.

Symposium Gelderland aan tafel voor doelsturing

Meer dan tachtig geïnteresseerden verzamelden zich in het Huis der Provincie voor het symposium, dat werd georganiseerd door het Platform Natuurinclusieve Landbouw Gelderland, VALA, VK-Oost en de provincie Gelderland. Het symposium stond in het teken van de geleerde lessen uit lopende projecten zoals het Markemodel en de MDLG, evenals externe initiatieven, zoals de KPI-systematiek.

Frank Verhoeven van Boerenverstand gaf een inspirerende presentatie over “Landelijk sturen op doelen met behulp van KPI-systematiek”, gevolgd door een keukentafelgesprek met Hermen Vreugdenhil, Yvette van Wichen en IJsbrand Snoeij onder leiding van dagvoorzitter Heleen Lansink. Boeren uit de Boerenraad gingen op het podium in gesprek met vertegenwoordigers uit de Markeraad (Provincie Gelderland, Waterschap Rijn en IJssel, FrieslandCampina en Rabobank) onder leiding van Johan de Kleuver. De boeren hebben de afgelopen drie jaar succesvol geëxperimenteerd met het Markemodel in een GLB-pilot met gezamenlijk sturen op doelen en daaraan gekoppeld belonen. Aan deze pilot nemen 35 boeren uit Winterswijk en Hengelo (Gld.) deel.

IJsbrand Snoeij, projectleider GLB-pilot: ‘Het is mooi om tijdens het symposium kennis en ervaring te delen met een grote groep mensen. We kunnen leren van elkaar. Ook in andere regio’s is er veel belangstelling om volgens zo’n model als het Markemodel te werken. Het blijft bijzonder dat boeren vanuit gelijkwaardig positie in gesprek gaan met overheden en private partijen. Via het Markemodel brengen je die partijen weer bij elkaar. We moeten samen ruimte vinden, waarin boeren kunnen ondernemen en aan doelen voldoen. En we moeten perspectief bieden op de lange termijn. Daar hoort ook een passende beloning bij, in brede zin van het woord. ’

Harold Zoet, gedeputeerde van landbouw: “Veel agrariërs willen verduurzamen en stellen vragen aan ons, maar wat is dan mijn doel? Daar gaan we met hulp van dit rapport antwoord op geven.”

Melkveehouder Hendrik Wesselink (Boerenraad): ‘Boeren willen beloond worden, desnoods met geld.”

Yvette van Wichen, projectleider LTO Noord: “In de MDLG komt alles samen: monitoring, verdienmodel, toekomstperspectief. De monitor is een instrument om te werken aan een gezamenlijke opgave in een gebied.”

Hermen Vreugdenhil, Collectief Rivierenland: “We moeten nu echt het veld in. Waarbij de monitor niet een technisch iets is, maar een middel om het gesprek aan de keukentafel te starten.”

Presentaties

Download het rapport

Projecten

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en nieuwsberichten. U ontvangt van ons meerdere keren per jaar een nieuwsbrief. Laat hier uw gegevens achter.

Nieuwsbrief aanmelden