Activiteiten

Laden Evenementen
  • Dit evenement is voorbij.

Demo: Goede vruchtwisseling levert meer op dan blijvend grasland

8 juli 2024 | 13:15 - 16:00

VALA-activiteit

Een demonstratie met een camera-gestuurde schoffel in mais en pleksgewijze onkruidbestrijding in grasland vindt plaats op maandagmiddag 8 juli op het bedrijf van Theo en Jochem Zweverink in Hengelo Gld. De demo maakt onderdeel uit van de GLB-pilot Moderne Kringlooplandbouw met een nieuw gebiedsgericht gemengd bedrijf. In de pilot worden in de Achterhoek in drie gebieden verkend op welke manier een duurzame samenwerking kan ontstaan tussen de akkerbouw en veehouderij.

Akkerbouwer/loonwerker Theo en Jochem Zweverink en melkveehouder Bert Wissels zijn deelnemers aan de pilot in Hengelo (Gld.). Samen verkennen zij de mogelijkheden tot een intensievere samenwerking, waarbij de focus ligt op de teelt van voedergewassen, die een meerwaarde bieden in de vruchtwisseling van de akkerbouwer en lagere voerkosten met zich meebrengen voor de veehouder.Daarnaast zoekt Theo naar nieuwe methoden om meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen gerichter in te zetten. Voorbeelden hiervan zijn de inzet van de BijmestMonitor aardappelen en mechanische onkruidbestrijding door gebruik te maken van een camera-gestuurde schoffelmachine.

Over de GLB-pilot

In de GLB-pilot Moderne Kringlooplandbouw met een nieuw gebiedsgericht gemengd bedrijf zijn we met elkaar in gesprek over thema’s als duurzaam bodembeheer (o.a. vruchtwisseling), sluiten van regionale kringlopen en het versterken van economisch perspectief voor beide sectoren. Hierbij is de belangrijkste uitdaging: hoe komen we tot een verdergaande samenwerking? Een gezamenlijk gedeeld belang vormt hierbij de basis voor een duurzame samenwerking in de tijd.

Demo op 8 juli

Op het bedrijf van Theo en Jochem Zweverink in Hengelo Gld. start de demo op maandag 8 juli om 13,15 uur. Theo en Jochem Zweverink zijn ook actief als demobedrijf binnen het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW). Meer informatie hierover lees je hier. Deze middag wordt dan ook in gezamenlijkheid met DAW georganiseerd.

Programma

13.15 uur: Inloop met koffie en thee

13.30 uur: Welkom door Gerard Meuffels, begeleider van de pilot en Theo Zweverink van het gastbedrijf

13.45 uur: Demonstratie van de schoffelmachine
Wat zijn de ervaringen met mechanische onkruidbestrijding in snijmais in de praktijk? Wat leren we dit jaar?

14.15 uur: Demonstratie pleksgewijze onkruidbestrijding in grasland
Wat maakt een goede vruchtwisseling interessant?
Welke teelten volgen elkaar goed op?

Pauze

15.00 uur: Samenwerking akkerbouwer en melkveehouden
Toelichting op de samenwerking Theo Zweverink met Bert Wissels. Vruchtwisseling, teelt van voedergewassen etc.

15.30 uur: Discussie rondom de stelling
“Goede vruchtwisseling levert meer op dan blijvend grasland”

16.00 uur: Afsluiting

Locatie: Loonbedrijf Zweverink, Heideweverweg 4a, 7255 LV Hengelo Gld.

Aanmelden

Activiteit

Datum:
8 juli 2024
Tijd:
13:15 - 16:00 uur

Locatie

Hengelo Gld

« Alle activiteiten